SPRÅK
 
Rettssak
09.11.2017

Fire grunner til at klimarettssaken kan skape historie:

Det som skjer i Arktis blir ikke værende i Arktis - fire grunner til at klimarettssaken kan skape historie:

Mens land over hele verden begynner å handle på klima, går den norske regjeringen i motsatt retning. De velger heller å åpne opp Arktis for ny oljeboring.

Dette mener vi er uetisk og grunnlovsstridig. Derfor tar vi oljeboring i Arktis til retten. Vinner vi rettssaken vil det ha ringvirkninger verden over. Her er fire grunner til at vi tror denne rettssaken kan bli historisk:

1.Millioner av oljefat vil holdes under bakken.  

 

Her kan du se en video som illustrerer hvor viktig det er!


Dersom vi vinner, vil millioner av oljefat bli liggende under bakken, i stedet for å bli brent og forurense atmosfæren. Dette vil være ekstremt gode nyheter for menneskehetens kamp mot klimaendringer, ettersom det er oppdaget langt  flere oljefelt enn vi har råd til å utvinne.


2. Sende en klar melding til fossilindustrien - oljealderen er snart over!

 

Fornybar-revolusjonens suksess har vist at oljealderen snart er over. Vi har allerede sett den verdensomspennende utfasingen av kull, og olje er nestemann ut. Vi har løsningene, nå er det bare et spørsmål om vilje og ambisjoner. 

Slike ambisjoner forsøker fossilindustrien å knekke. De vil hente opp mer og mer olje, fra stadig mer ekstreme områder - som Arktis. Det øker kostnadene og skadepotensialet ved en ulykke. En seier ville sende sjokkbølger verden over, og vise at Parisavtalen har endret landskapet for fossilindustrien.  

 

3. Rettssaken kan sette en internasjonal presedens

 

Se videoen om hvorfor denne rettssaken kan få globale ringvirkninger


Vi krever at den norske regjeringens åpning av nye oljefelt i Arktis blir ugyldiggjort, basert på Grunnlovens paragraf 112.  Kort oppsummert, sikrer denne grunnlovsparagrafen 1) enhver borger og kommende generasjoner retten til et miljø som sikrer helsen, og 2) at staten plikter å iverksette tiltak som sikrer denne retten.  Det som skjer i en rettssal i Norge kan få konsekvenser verden rundt. Bortimot 90 land har en grunnlovsfestet rett til et godt miljø.

Rettsvesenet i andre land er såklart ikke bundet av hva som skjer i en norsk rettssal under norsk lov, men de ovennevnte rettigheter er faktisk universelle.

Videre, er det ikke usannsynlig at at den norske klimarettssaken vil inspirere en rekke andre aktører i andre land til å bruke lovverket i deres eget land som et instrument for å holde politikere ansvarlige for klimahandling.

Bevegelser bygges på individuelle handlinger. En seier i Oslo tingrett kan inspirere andre til å kreve at politikere i deres egne land holdes ansvarlige for deres forpliktelser til handling på klimaområdet og utfasing av fossile energikilder.

Hjelp oss å sette en internasjonal presedens: Støtt klimasøksmålet ved å legge til ditt navn.

Relaterte poster.

Bli med i bevegelsen mot oljeboring i Arktis.
Takk til alle som skrev under i støtte til klimasøksmålet!
Du kan fortsatt skrive under og motta siste nytt fra bevegelsen mot oljeboring i Arktis.
540,124 har signert
 

Please check this field

X

Støtt vårt arbeid ved å gi et bidrag.

Vis den norske regjeringen at vi følger med.
TAKK FOR DIN SIGNATUR! VIL DU BIDRA TIL Å STYRKE ARBEIDET MOT OLJEBORING I ARKTIS? LEGG TIL DITT BILDE.

Støtt vårt arbeid ved å gi et bidrag.

Inviter vennnene dine til å bidra ved å dele

Siste signatur