SPRÅK
 
Rettssak
19.06.2017

Ofte stilte spørsmål om klimasøksmålet

Ofte stilte spørsmål om klimasøksmålet

Hvem er vi?

En koalisjon av organisasjoner og enkeltpersoner står bak klimasøksmålet. Natur og Ungdom og Greenpeace Norge er saksøkere, mens Spire, Concerned Students Norway, Besteforeldrenes klimaaksjon og Concerned Artists Norway er støttespillere i klimasøksmålet. Vi trenger all den hjelpen vi kan få til å forberede saken – et folkets søksmål som skal stanse uansvarlig oljeutvinning i klimakrisens tid.

 

Hvorfor går vi til sak?

I mai 2016 delte regjeringen ut en rekke nye tillatelser til oljeleting i Arktis, helt opp til iskanten. Dette er første gang på over 20 år at helt nye områder på norsk sokkel åpnes for oljeindustrien.

Kun uker senere ratifiserte Stortinget Paris-avtalen og forpliktet seg dermed til å bidra til å begrense den globale temperaturstigningen til ned mot 1,5 grader. Det haster med å kutte klimagassutslippene, men finner selskapene mer olje i nord, vil det innebære store utslipp i flere tiår framover. De store utslippene vil først komme nærmere 2030, mange år etter at verdens utslipp må ha blitt drastisk redusert.

For å bevare et stabilt klima må all ny olje og gass bli liggende i bakken. Det inkluderer den norske oljen i Barentshavet. Det kom tydelig frem i en nylig rapport fra Oil Change International som bygger på datagrunnlag fra FNs Klimapanel og norske Rystad Energy. Ledende jurister mener at storstilt oljeutvinning i nord er i strid med Grunnloven, og nå planlegges et søksmål for å sørge for at politikken holdes innenfor lovens rammer. Et slikt klimasøksmål har aldri tidligere blitt gjennomført i Norge.

 

Hva har vi gjort?

Initiativet startet i januar 2015, i forbindelse med et seminar på Klimafestivalen om Grunnloven § 112. Siden da har representanter fra ulike miljøorganisasjoner og juridiske miljøer samarbeidet om å utrede et klimasøksmål. I september 2015 ble Foreningen Grunnloven § 112 stiftet, en paraplyorganisasjon som jobber for å fremme etterlevelse av Grunnlovens miljøbestemmelse. Foreningen er en møteplass for miljøbevegelsen og jurister som er engasjert i klimajuss. Foreningen støtter søksmålet, og vil jobbe for at det får bred forankring og at temaet får stor oppmerksomhet.

Det er nedsatt et juridisk råd tilknyttet foreningen, og et advokatteam har jobbet med saken siden vinteren 2016. Den 18. oktober sendte vi inn stevning til Oslo tingrett. Staten ga sitt tilsvar 15. desember 2016. Nå forbereder vi oss til rettssaken som starter 13. november.

 

Hva sier Grunnlovens § 112?

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

 

Relaterte poster.

Bli med i bevegelsen mot oljeboring i Arktis.
Takk til alle som skrev under i støtte til klimasøksmålet!
Du kan fortsatt skrive under og motta siste nytt fra bevegelsen mot oljeboring i Arktis.
540,124 har signert
 

Please check this field

X

Støtt vårt arbeid ved å gi et bidrag.

Vis den norske regjeringen at vi følger med.
TAKK FOR DIN SIGNATUR! VIL DU BIDRA TIL Å STYRKE ARBEIDET MOT OLJEBORING I ARKTIS? LEGG TIL DITT BILDE.

Støtt vårt arbeid ved å gi et bidrag.

Inviter vennnene dine til å bidra ved å dele

Siste signatur